Hur Arbetar Du Med En Win32-datorkrasch?

Hur Arbetar Du Med En Win32-datorkrasch?

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

Om du upplever win32-datorkrasch på din dator kan det här blogginlägget vara till nytta för dig.

hotar

Den kan utföra en summa av åtgärder på din dator genom att välja en viss skadlig hackare.

win32 datorkrasch

Ta reda på hur skadlig programvara kan bli sugen på din dator just nu.

Vad ska han göra nu

win32 privat datorkrasch

Använd följande kostnadsfria Microsoft-programvara för att upptäcka och ta bort mitt eget personliga hot:

 • Windows Defender för Windows 10 och Windows 8.1 och det kan vara Microsoft Security Essentials för Windows 8 såväl som Windows Vista
 • Microsoft Security Analyzer
 • Du bör också utföra en fullständig kontroll. En fullständig undersökning kan upptäcka annan hemlig skadlig programvara.

  Få mycket hjälp

  Få fart på din dator idag.

  Vill du fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Detta omfattande reparationsverktyg har utformats för att diagnostisera och åtgärda en mängd olika problem, samtidigt som det ökar systemets prestanda, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Kämpa inte med en trasig dator – ladda ner Reimage och låt experterna ta hand om det åt dig!

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och spara den på din dator
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Om du använder Windows XP, se vår Windows XP Long Run of Page-support.

  Jag har ett Win32-program genom att ha en statisk kontroll som jag ser fram emot att rendera med OpenGL. Problemet är att när jag roamar den här applikationen stängs min dator av plötsligt och mer än snabbt, tack vare att jag nu hade en hård omarbetning av objektet. Det tar också mindre tid och är effektivt. Verkligen olämpligt. Det mesta av min kod här kommer förmodligen att hämtas från internet eller direkt från min bästa opengl blå bok. Jag har försökt använda det på olika sätt, några med samma resultat och några med olika men mindre njutbara slutresultat, inklusive att skapa en ägareritning för störningsbegränsningar, underklassa setkontrollen och återge kontrollen på rätt sätt i dem. har ett WM_PAINT-ämne (huvudfönster). Jag återger inte i huvudsak individuell geometri, jag vill bara överväga en ljus färg. De flesta, om inte alla, indikationer jag har sett online kanske inte faller tillbaka till kontrollen eller använder MFC istället för inbyggda Win32 API-anrop.

  Jag gissade att detta bara händer när du är glClear() kallas. Om jag normalt ringer honom känner jag mig inte långsammare, men jag kanske inte stöter på något i min blankocheck.

 • Visual Studio 2010 Ultimate SDK
 • Windows v7.0a
 • GLEW 1.7
 • nVidia Quadro 1600M med senaste drivrutinerna
 • Windows Top x64 Ultimate
 • #define WINVER 0x0600# set _WIN32_WINNT 0x0600#define < windows-glew_static#include.h>#include #inkludera #include #include #include #inkludera "resurs.h"//#define WIN32_LEAN_AND_MEAN# definiera IDC_THE_BUTTON 9001#pragmanname='Microsoft comment(linker,""/manifestdependency:type='win32'.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' nProcessorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'"")GlobalSection struktur  applikation HINSTANS;  hwnd vind;  HWND-knapp;  HWND panel;  HWND text;   glucr glucr;  FDC HDC; GRAM;booleskt initWindow(intcmdShow);LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, meddelande UINT, WPARAM wparam, LPARAM lparam);void Init(HWND wnd);ogiltig render();int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpCmd, int nCmdShow)ICC_PROGRESS_CLASSbool initWindow(int cmdShow)  toalett WNDCLASSEX;  ZeroMemory(&wc, sizeof(wc));  wc.cbSize = storlek(toalett);  wc.=lpfnwndproc(WNDPROC)WndProc;  wc.lpszClassName = _T("Fönsterparti");  wc.hInstance = applikation;  wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;  wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1);  Wc.hIcon = LoadIcon(g.app, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON2));  WC.hIconSm betyder wc.hIcon;  RegisterClassEx(&wc);  g.wnd innebär CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, Party"), _t("Window Party"), _t("Window WS_SYSMENULRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, meddelande UINT, WPARAM wparam, LPARAM lparam){  konvertering (meddelande)  {  WM_CREATE fall:    initiering(hwnd);    returnerar DefWindowProc(hwnd, meddelande, wparam, lparam);  Fall WM_DESTROY:    PostExitMessage(0);    Paus;  WM_COMMAND-instans:    {      int wmId =JR(wparam);      int wmEvent innebär HIWORD(wparam);      Switch (idwm)      {      IDM_FILE_CLOSE problem:        PostExitMessage(0);

  Problemet löst! Reparera fel och snabba upp din dator. Ladda ner nu.

  Win32 Computer Crash
  Win32 컴퓨터 충돌
  Falha No Computador Win32
  Bloqueo De La Computadora Win32
  Win32 Computercrash
  Win32-Computerabsturz
  Компьютерный сбой Win32
  Arresto Anomalo Del Computer Win32
  Awaria Komputera Win32
  Crash De L'ordinateur Win32

  Previous post Bose 컴퓨터 스피커 문제를 해결하는 쉬운 방법
  Next post Tips Voor Het Oplossen Van Problemen Bij Het Maken Van Een ISO-schijf In Windows 7