Felsökningstips För Windows Virtual PC BIOS-inställningar

Felsökningstips För Windows Virtual PC BIOS-inställningar

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

Om du gillar ett Windows Virtual PC BIOS-konfigurationsfel, är dagens guide benägna att hjälpa dig.

Om du fortsätter att installera en stor och mycket mer virtuell Windows-dator på en dator, kommer man att se följande accelerationsöppning när du ställer in det virtuella # nyckelordet #. är i utökat läge. körs Detta är standard. För att bättre förstå de olika lägena för Windows Virtual PC rekommenderar jag att du läser den exakta senaste artikeln Three Modes among Windows XP Mode.

Fönstret för förlopp visas verkligen tills operativsystemet som fungerar i den virtuella maskinen har fyllts, så du har ingen möjlighet när du behöver avbryta startprocessen för att otvivelaktigt komma in i BIOS. Vanligtvis, för att få tillgång till den exakta BIOS-relaterade en virtuell maskin, måste du se till att du startar den virtuella maskinen i intensivt läge. Att köra varje virtuell maskin i grundläggande läge innebär att du måste inaktivera den fria anslutningen.

windows virtual pc bios einstellungen

Integrationsalternativ kan inaktiveras i vanligtvis den virtuella maskinens inställningar. I en körning på en virtuell maskin för löpband, välj “Verktyg”-planen, sedan “Inställningar” eller, om du nu inte redan har startat den virtuella nya värden, välj den virtuella maskinen i den här virtuella maskinutforskaren och bestäm på “Inställningar” från den specifika sammanhangsmenyn genom att – högerklicka.

Välj funktionerna i vårt integrationsalternativ förutom att “Aktivera vid start” avaktiveras.

Nästa tid på dagen, när du startar den virtuella skaparen, ser du även startfönstret för förloppsfönstret.

windows web-based pc bios einstellungen

Nu när du startar den virtuella datorn, tryck på “DELETE”-faktorn för att ange BIOS-inställningarna som involverar den virtuella datorn.

För vissa virtuella maskinkonfigurationer förbises vanligtvis BIOS. Men till skillnad från fysiska system är möjligheterna här lika begränsade.

 • från

 • Brian Posey
 • Senast uppdaterad: 21 december 2015

  Virtuella produkter är logiska representationer som efterliknar hårdvara för fysiskt arbete och bör inte längre energi. Därför innehåller många av dem också attributet för en fysisk bryggare, uteslutande nätverksanslutningar, minne och digitala CPU-instanser. Å andra sidan är BIOS en aspekt som experter ofta hävdar Det mest förbisedda när man ringer upp virtuella servrar.

  Få fart på din dator idag.

  Vill du fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Detta omfattande reparationsverktyg har utformats för att diagnostisera och åtgärda en mängd olika problem, samtidigt som det ökar systemets prestanda, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Kämpa inte med en trasig dator – ladda ner Reimage och låt experterna ta hand om det åt dig!

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och spara den på din dator
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • I den meningen är det naturligtvis poäng. I många fall kan du också virtualisera utdata, arbetsbelastningar utan att behöva skeva den virtuella maskinens BIOS. Det är rimligt att anta att den dedikerade servern inte har några BIOS-inställningar, bara använder BIOS för den typ av fysisk server. Det finns dock en eller två BIOS-inställningar som säkert också kommer att vara användbara för webbaserade maskiner.

  Olika BIOS-alternativ

  Dessa parametrar för internetmarknadsföring beror på två förklaringar: för det första på hypervisorn. Efter nästan bestämmer varje hypervisortillverkare själva vilka inställningar som är tillgängliga för den. Den andra sedan den virtuella datorn skapades. Olika VM-generationer möts med denna hårdvara i olika installationer, det förklarades varför en ny hypervisor erbjuder olika möjligheter beroende på vilken VM-generation.

  Oavsett hypervisorklass och VM-generation tenderar VM BIOS-metoder att vara väldigt minimala, framför allt snabbmeddelanden jämfört med den traditionella maskin-BIOS. Följande exempel kan vara avsedda att illustrera det.

  I fig. Figur 1 visar de föreslagna BIOS-metoderna för en Generation 1 virtuell tillverkare i Microsoft Hyper-V. Dessa inställningar skulle kunna nås genom att öppna Hyper-V Manager, högerklicka på den virtuella kaffebryggaren, välja Inställningar från kontextvalen och slutligen välja BIOS-möjligheten i fönstret för val av virtuella maskiner.

  Fig. 1. BIOS-inställningar för den virtuella Hyper-V-maskinen.

  Du kan se vid första utseendet att konfigurationsalternativen är ganska begränsade. När allt kommer omkring, i detta rättsfall kan du bara ändra platsen för det startbara mediet. Å andra sidan erbjuder Generation 2 virtuella datorer angående Hyper-V ytterligare alternativ men en handfull BIOS-inställningar. Bild Visar några kopplade till alternativen som finns här för.

  Fig. endast. BIOS-inställningar för den andra genererande virtuella maskinen.

  Till skillnad från första generationens virtuella maskiner finns det inte längre en BIOS-behållare just nu. För att komma åt inställningarna måste hängiven först klicka på högerklicka på den virtuella maskinen i Hyper-V Manager och välja “Inställningar” från omständighetsmenyn. Slutligen, BIOS-modaliteterna (om du vill) finns tillgängliga i vår vm-firmware-behållare.

  Som med de virtuella datorerna i Gen 1 som vi just såg, låter dig också de virtuella datorerna i Gen 2 framgångsrikt ändra startordningen. Det gäller ändå här att de startbara media som finns på marknaden skiljer sig från en virtuell utrustningsgeneration till nästa. Såsom visats i fig. A, en virtuell maskin i generationssteg 2 kan startas mot en fil, virtuell DVD, virtuell omöjlig disk eller nätverksadapter. Generation 8 virtuella maskiner kan starta från rätt virtuell hårddisk eller virtuell DVD-enhet, men uppstart från en historiknätverksadapter och virtuell disketthämtning stöds också.

  Du kanske också ser här att säkra atletiska sko är tillgängliga för generation 2 virtuella datorer, medan det inte är tillgängligt för generation 1 virtuella datorer.
  VM BIOS är i allmänhet betydligt lägre än den fysiska utrustningen. Konfigurationsalternativ för distribution . Vissa fysiska server-BIOS-inställningar överförs i grunden till varje virtuell maskin, trots att andra är implementerade lite på ett annat sätt. Följande exempel bör förtydliga.

  Problemet löst! Reparera fel och snabba upp din dator. Ladda ner nu.

  Troubleshooting Tips For Windows Virtual PC BIOS Settings
  Sugerencias Para La Solución De Problemas De La Configuración Del BIOS De Windows Virtual PC
  Windows 가상 PC BIOS 설정에 대한 문제 해결 팁
  Suggerimenti Per La Risoluzione Dei Problemi Per Le Impostazioni Del BIOS Di Windows Virtual PC
  Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Z Ustawieniami Systemu Windows Virtual PC BIOS
  Dicas De Solução De Problemas Para Configurações Do BIOS Do Windows Virtual PC
  Советы по устранению неполадок в настройках BIOS Windows Virtual PC
  Tipps Zur Fehlerbehebung Für Windows Virtual PC-BIOS-Einstellungen
  Conseils De Dépannage Pour Les Paramètres Du BIOS De Windows Virtual PC
  Tips Voor Probleemoplossing Voor Windows Virtual PC BIOS-instellingen

  Previous post Der Einfache Weg, Probleme Mit Bose-Computerlautsprechern Zu Beheben
  Next post Различные способы исправления программного обеспечения Blackberry Desktop, связанного с Windows SP2