Ett Enkelt Och Bra Sätt Att Fixa Axelfel, Utan Att Hitta Någon Serializer För Klass

Ett Enkelt Och Bra Sätt Att Fixa Axelfel, Utan Att Hitta Någon Serializer För Klass

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

Under den senaste veckan har vissa användare sett en känd felkod med detta axelfel där ingen serialiserare hittades för en viktig klass a>. Detta problem uppstår på grund av ett visst antal faktorer. Låt oss titta på dem nu.

I min personliga applikation konverterade jag den nattliga ejb till en viss webbtjänst. Delarna är ok. Jag skapade en web.xml-tjänst med hjälp av följande xdoclet-kommandon.

jboss-net.web-service urn=”testService”

Följande betraktas i princip som en webbtjänstmetod 8. Signatur

/**

Metoden Write-Entry som tillskriver loggposten
*
. @ejb.interface-method view-type = “båda”
@throws EJBException Kastas när ett scenario inte kan startas villkorslöst
( blank ) @jboss-net.web-method returnQName= “ErrorStatus”
* Denna behållare berättade en funktion på grund av ett systemnivåfel.*/

community String addOrder(Order orderobj) stansar EJBException {

Order är en rituell klass som skapar en orderstatus, datum och paketvektor som vanligtvis beskriver paket att beställa. Prenumerera

är helt enkelt hela XML-filen som skapades vid tidpunkten för webbtjänsten.


xmlns=”http://xml name=”testService”
axelfel inte längre serializer hittades för klass

.apache.org/axis/wsdd/” targetNamespace=”http://localhost:8080/testService” xmlns: test=”http:/ /localhost:8080/testService” xmlns:java=”http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java”>

min partner och jag skapar sedan en helt ny wsdl-fil och använder tjänsten webbplatser i jboss

Om jag bara ringer webbtjänsten från en webbplatsbesökare, visas WSDL-filen korrekt.
Men när jag ringer webbhjälpen från ett körande klientprogram får jag ett

AxisFault

fel

felprogramkod: http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/Server.userException undantag felkod:

faultString: java.io.IOException: Serializer för klassen com.test.obj.Order som inte är vanligt förekommande i registret [email protected]
faultActor:
faultNode:< br> faultDetail :

http://xml.apache.org/axis/stackTrace: java.io.IOException: Complexity serializer hittades inte com.test.obj.Order i pc org.apache.axis.encoding [email protected] med org .apache.axis.encoding.SerializationContextImpl.serializeActual(SerializationContextImpl.java:1281)

finns på org.apache.axis.encoding.SerializationContextImpl.serialize(SerializationContextImpl.java:795)
till org.apache.axis.encoding.SerializationContextImpl.outputMultiRefs(SerializationContextImpl.java:8 från web6:8 . apache.axis.message.SOAPBody.outputImpl(SOAPBody.java:179)
till org.apache.axis.message.SOAPEnvelope.outputImpl(SOAPEnvelope.java:509)
till org.apache.axis.message . MessageElement.output(MessageElement.java:783)
via org.apache.axis.SOAPPart.writeTo(SOAPPart.java:270)
till org.apache.axis.SOAPPart.getAsString(SOAPPart.java:483)
angående org.apache.axis.SOAPPart.getAsBytes(SOAPPart.java:375)
medan org.apache.axis.Message.getContentType(Message.java:399)
inuti org.apache . axis.transport.http.HTTPSender.writeToSocket(HTTPSender.java:341)
till org.apache.axis.transport.http.HTTPSender.invoke(HTTPSender.java:122)
till positivt org.apache.axis . Policies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:71)
på org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:150)
på org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java: 120)
tillhandahålls av org.apache.axis.client.AxisClient.invoke(AxisClient.java:180)
till org.apache.axis.client.Call.invokeEngine(Call.java:2564)
om du vill org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:2553)
finns i org.apache .axis.client.Call.invoke(Call.java:2248)
under org .apache.axis .client.Call.invoke(Call.java:2171)
till org.apache.axis.client.Call .invoke(Call.java:1691)
på com.test.client.testServiceClient .main( testServiceClient .java:58)

java.io.IOException: Ingen serializer hittades för att hitta läget com.test.obj. Beställ i pc [email protected]

till org.apache.axis.AxisFault.makeFault(AxisFault.java:129)
till org.apache.axis.SOAPPart.writeTo(SOAPPart.java:272)
för att hjälpa dig att org.apache .axel. SOAPPart.getAsString(SOAPPart.java:483)
till org.apache.axis.SOAPPart.getAsBytes(SOAPPart.java:375)
till org.apache.axis.Message.getContentType(Message.java:399)
på insidan org.apache.axis.transport.http.HTTPSender.writeToSocket(HTTPSender.java:341)
i org.apache.axis.transport.http.HTTPSender.invoke( HTTPSender.java:122) < br> till org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:71)
till org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:150)
tid för org.apache .axel . SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:120)
bredvid org.apache.axis.client.AxisClient.invoke(AxisClient.java:180)
i org.apache.axis.client.Call.invokeEngine( Ring .java:2564)
hittades när org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:2553)
hittades i org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java: 2248) < br> med avseende på org.apache.axis.client.Call. invoke(Call.java:2171)
i org.apache.axis.client.Call.invoke(Call.java:1691)
upptäckt i com.test.client.testServiceClient.main(testServiceClient.java: 58 )
Orsakas av: java.io.IOException: Ingen lämplig serialiserare hittades för rate com.test.obj.Order i registret [email protected]
på webben .apache.axis . kodning .SerializationContextImpl.serializeActual(SerializationContextImpl.java:1281)
över org.apache.axis.encoding.SerializationContextImpl.serialize(SerializationContextImpl.java:795)
här i org.apache.axis.Impl.serialization. outputMultiRefs(SerializationContextImpl.java:866)
till org.apache.axis.message.SOAPBody.outputImpl(SOAPBody.java:179)
– org.apache.axis.message.SOAPEnvelope.outputImpl(SOAPEnvelope.SOAPEnvelope. 509)
of org.apache.axis.message.MessageElement.output(MessageElement

Få fart på din dator idag.

Vill du fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Detta omfattande reparationsverktyg har utformats för att diagnostisera och åtgärda en mängd olika problem, samtidigt som det ökar systemets prestanda, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Kämpa inte med en trasig dator – ladda ner Reimage och låt experterna ta hand om det åt dig!

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och spara den på din dator
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Kan du vara glad och berätta för mig vad som orsakar detta värdefulla fel och hur man kan hantera det framgångsrikt.

  Om jag vill att du ska skicka något icke-standardobjekt som visas ovan för att hjälpa ett webbtjänstanrop baserat på en paramtrov, hur får jag detta?

  Snälla hjälp

  Tack på förhand

  [Föregående datum] | [lämna tillbaka] | [ämnet fortsätter] | [nästa datum]–[datumindex] | [ämnesindex] | [Hemlista]

 • Från: “Alexey Zavizionov”
 • Till: [email protected], [email protected], Roman Pedchenko
 • Datum: 10 oktober 2007 15:28:01 +0300
 • Tack designad för svaret!Denna MyEventPub är en testanvändarklass som avfyras som en fantastisk händelse bunden tillKörtid, server, så jag vet ingenting framåt på grund av tid.Hur kan jag sätta ihop dem med endast JAXB på MessageElement?Jag menar MyEventPub är alltid välkommenterad och välorganiserad.StringWriter().Var kan jag lagra det i ett MessageElement?Snälla kontakta mig.Alexey.05/10/07 skrev Jeff Walker :> Jag tror att du saknar varje typ som används i din nuvarande wsdd-fil> något behöver verkligen tid för att infogas. (deployment.wsdd fil :)> …> xmlns:ns=”http://www.company.com/project”> type=”java:org qname=”ns:MyEventPub”>>.exoplatform.services.portletcontainer.test.portlet2.MyEve>nta pub”> Serializer=”org.apache.axis.encoding.ser.BeanSerializerFactory”>> deserializer=”org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeserializerFactory”> kodningsstil innebär “”> />> …>> Frågan är den speciella anledningen till varför du inte förstår?> Om du kan köra WSDL-filen i dessa generatorer kommer den att generera satserna och skelettet> Koden anses vara genererad åt dig. Detta kommando skapar definitivt en deploy.wsdd-fil.> Katalog och / eller bör lägga till vad du behöver omgivande visningstyp om du> Självklart.>> %>java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java –server –skeletonDeploy> matchande WebServiceName.-jeff>>>> vdl>> —– Originalinlägg —–> Författare: Alexey Zavizionov [Axis Error No Serializer Found For Class
  Error De Eje No Se Encontró Serializador Para La Clase
  Ошибка оси: для класса не найден сериализатор
  Erro De Eixo Nenhum Serializador Encontrado Para Classe
  Errore Dell’asse Nessun Serializzatore Trovato Per La Classe
  Błąd Osi Nie Znaleziono Serializatora Dla Klasy
  Erreur D’axe Aucun Sérialiseur Trouvé Pour La Classe
  Achsenfehler Kein Serializer Für Klasse Gefunden
  축 오류 클래스에 대한 직렬 변환기가 없습니다.
  Asfout Geen Serializer Gevonden Voor Klasse

  Previous post Fast: Hur Man Får Tillbaka BIOS-bilden Av Playstation Few Av Emulatorn
  Next post Corrigé : Comment Restaurer L’image Du BIOS Liée à L’émulateur Playstation 2