Jak Radzą Sobie Z Awarią Komputera Stacjonarnego Win32?

Jak Radzą Sobie Z Awarią Komputera Stacjonarnego Win32?

Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Natychmiast napraw błędy komputera i popraw wydajność.

Jeśli bierzesz udział w awarii komputera z systemem Win32 na swoim głównym komputerze, ten wpis na blogu może Ci to umożliwić.

< /p>

grozi

Może wykonać pojedynczą liczbę działań na Twoim komputerze zgodnie z wyborem wybranego złośliwego hakera.

awaria komputera win32

Dowiedz się, jak złośliwe oprogramowanie może teraz wysyłać żądania do Twojego komputera.

Co on teraz zrobi

win32 awaria komputera

Użyj następującego oprogramowania firmy Microsoft, aby wykryć i zapobiec mojemu zagrożeniu:

 • Windows Defender dla Windows 10 z Windows 8.1 i może to być Microsoft Security Essentials dla Windows 8 i dodatkowo Windows Vista
 • Analizator zabezpieczeń firmy Microsoft
 • Powinieneś przeprowadzić pełną kontrolę. Nadmiernie pełne skanowanie może wykryć inne złośliwe oprogramowanie magicznego produktu.

  Uzyskaj dodatkową pomoc

  Przyspiesz swój komputer już dziś.

  Chcesz naprawić swój komputer z systemem Windows? Nie szukaj dalej niż Reimage! To wszechstronne narzędzie naprawcze zostało zaprojektowane do diagnozowania i rozwiązywania wielu różnych problemów, jednocześnie zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć, poprawiając bezpieczeństwo i dostrajając komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności. Nie zmagaj się z uszkodzonym komputerem — pobierz Reimage i pozwól ekspertom zająć się tym za Ciebie!

 • Krok 1: Pobierz Reimage i zapisz na swoim komputerze
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, zapoznaj się z naszą obsługą systemu Windows XP Long Run of Page.

  Mam wykorzystanie Win32 ze statyczną kontrolką, której nie mogę się doczekać renderowania za pomocą OpenGL. Problem polega na tym, że kiedy uruchamiam tę aplikację, mój komputer nagle i bardziej niż łatwo wyłącza się, ponieważ teraz miałem silny reset elementu. Dodatkowo zajmuje mniej czasu i jest naprawdę skuteczne. Naprawdę okrutne. Większość mojego poprawnego kodu pochodzi z internetu wraz z moją najlepszą pre-bookiem opengl blue. Próbowałem używać go na wiele różnych sposobów, niektóre z tymi samymi odpowiedziami, a inne z różnymi, ale zmniejszonymi pożądanymi rezultatami końcowymi, w tym tworzenie bardzo statycznego rysunku właściciela ograniczenia, podklasy, powiedziałbym, kontroli statycznej i dokładne renderowanie redukcji w ich. mieć element WM_PAINT (główne okno nadrzędne). Nigdy, przenigdy nie renderuję indywidualnej geometrii, głównie chcę rozważyć światło . Większość, jeśli nie wszystkie, nowe zasoby, które widziałem online, albo nie powróciłyby do kontroli, albo nie wykorzystywałyby MFC zamiast natywnych wywołań API Win32.

  Domyślam się, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy wywoływana jest funkcja glClear(). Jeśli do niego nie zadzwonię, nie zwolniłem, ale może nigdy nie powinienem zobaczyć niczego w moim wynagrodzeniu, nie zwracając uwagi na sprawdzanie.

 • Visual Studio 2010 Ultimate SDK
 • Windows v7.0a
 • GLEW 1.7
 • nVidia Quadro 1600M z najnowszymi sterownikami
 • Windows Top x64 Ultimate
 • #define WINVER 0x0600# dostosuj _WIN32_WINNT 0x0600#define < windows-glew_static#include.h>#include #include #include #include #włącz #include "resource.h"//#definiuj WIN32_LEAN_AND_MEAN# zdefiniuj IDC_THE_BUTTON 9001#pragmanname='Komentarz Microsoft(linker,""/manifestdependency:type='win32'.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' nProcessorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'"")Globalna struktura sekcji  WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA;  hwnd wiatr;  przycisk HWND;  Panel HWND;  tekst HWND;   glukr glukr;  FDC HDC; GRAM;wartość logiczna initWindow(intcmdShow);LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, Komunikat UINT, WPARAM wparam, LPARAM lparam);void Init(HWND wiatr);nieprawidłowy render();int WINAPI WinMain (HINSTANCE HINST, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpCmd, int nCmdShow)ICC_PROGRESS_CLASSbool initWindow(int cmdShow)  komoda WNDCLASSEX;  ZeroMemory(&wc, sizeof(wc));  wc.cbSize oznacza rozmiar (toaleta);  wc.=lpfnwndproc(WNDPROC)WndProc;  wc.lpszNazwaKlasy = _T("Przyjęcie Okna");  wc.hInstance = aplikacja;  wc.hbrBackground = (HBRUSH)KOLOR_OKNO;  wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1);  Wc.hIcon = LoadIcon(g.app, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON2));  WC.hIconSm oznacza wc.hIcon;  RegisterClassEx(&wc);  g.wnd oznacza CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, Party"), _t("Window Party"), _t("Window WS_SYSMENULRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, Komunikat UINT, WPARAM wparam, LPARAM lparam){  przełącznik (wiadomość)  {  Sprawa WM_CREATE:    inicjalizacja (hwnd);    zwraca DefWindowProc(hwnd, punkt, wparam, lparam);  Sprawa WM_DESTROY:    Wiadomość po wyjściu(0);    Pauza;  Instancja WM_COMMAND:    {      int wmId =JR(wparam);      int wmEvent implikuje HIWORD(wparam);      Przełącznik (idwm)      {      Problem IDM_FILE_CLOSE:        PostExitMessage(0);

  Problem rozwiązany! Napraw błędy i przyspiesz pracę komputera. Pobierz teraz.

  Win32 Computer Crash
  Win32 컴퓨터 충돌
  Falha No Computador Win32
  Bloqueo De La Computadora Win32
  Win32 Computercrash
  Win32-Computerabsturz
  Компьютерный сбой Win32
  Arresto Anomalo Del Computer Win32
  Win32 Datorkrasch
  Crash De L'ordinateur Win32

  Previous post 비트맵 커널을 다루는 방법은 무엇입니까?
  Next post Schritte Zum Reparieren Des Registrierungsschlüssels Der Auslagerungsdatei