Hoe Gaat Het Regelmatig Met Een Win32-computercrash?

Hoe Gaat Het Regelmatig Met Een Win32-computercrash?

Download de Reimage pc-reparatietool. Los uw computerfouten onmiddellijk op en verbeter de prestaties.

Als je misschien een win32 machine crash op je pc ervaart, kan dit blogbericht je misschien helpen.

bedreigt

Het kan naar keuze een aantal acties rechtstreeks op uw pc uitvoeren met betrekking tot een bepaalde kwaadwillende hacker.

win32 privé-crash

Ontdek nu hoe kwaadaardige software uw computer kan binnendringen.

Wat gaat hij nu doen

win32 computercrash

Gebruik hun volgende gratis Microsoft-software om mijn bedreiging te herkennen en te verwijderen:

 • Windows Defender voor Windows tien en Windows 8.1 en het kan heel goed Microsoft Security Essentials zijn boven Windows 8 en Windows Vista
 • Microsoft-beveiligingsanalysator
 • Je moet ook altijd een volledige test doen. Een volledige scan kan alle andere geheime malware detecteren.

  Meer hulp krijgen

  Versnel uw pc vandaag nog.

  Wilt u uw Windows-pc repareren? Zoek niet verder dan Reimage! Deze uitgebreide reparatietool is ontworpen om een ​​breed scala aan problemen te diagnosticeren en op te lossen, terwijl het ook de systeemprestaties verbetert, het geheugen optimaliseert, de beveiliging verbetert en uw pc fijnafstemt voor maximale betrouwbaarheid. Worstel niet met een kapotte computer - download Reimage en laat de experts het voor je regelen!

 • Stap 1: Download Reimage en sla het op je computer op
 • Stap 2: Open het programma en klik op "Scannen"
 • Stap 3: Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • Als je Windows XP gaat gebruiken, bekijk dan al mijn Windows XP Long Run of Page-ondersteuning.

  Ik heb een grote Win32-toepassing met een statische hold die ik graag wil renderen met OpenGL. Het probleem is dat wanneer ik deze applicatie start, een bepaalde computer abrupt wordt afgesloten en veel meer dan snel, omdat ik nu een harde reset van het record heb gezien. Het kost ook minder tijd en is toch effectief. Echt wreed. De meeste code hier is afkomstig van internet of uit mijn meest geschikte opengl-blauwe boek. Ik heb geprobeerd alles op verschillende manieren te gebruiken, sommige met specifiek dezelfde resultaten en sommige met speciale maar minder wenselijke eindresultaten, waarbij ik een statische beperkingseigenaar introduceerde, de statische controle onderklasseerde en de controle nauwkeurig in hen illustreerde. hebben zeker een WM_PAINT-element (bovenliggend essentieel venster). Ik geef niet eens één geometrie weer, ik wil alleen een betrouwbare lichtkleur overwegen. De meeste, zo niet alle, bronnen die ik heb gezien, vallen niet terug op de gecontroleerde of gebruiken MFC in plaats van oude naar Win32 API-aanroepen.

  Ik vermoedde dat dat alleen gebeurt als glClear() wordt erkend als. Als ik hem niet bel, voel ik me niet vertraagd, maar misschien zie ik niets in uitstekende blanco cheque.

 • Visual Studio 2010 Ultimate SDK
 • Windows v7.0a
 • GLEW 1.7
 • nVidia Quadro 1600M met de meeste stuurprogramma’s
 • Windows Top x64 Ultimate
 • #define WINVER 0x0600# set _WIN32_WINNT 0x0600#define < windows-glew_static#include.h>#include #include #include #include #include #include "resource.h"//#define WIN32_LEAN_AND_MEAN# definieer IDC_THE_BUTTON 9001#pragmanname='Microsoft comment(linker,""/manifestdependency:type='win32'.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' nProcessorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' taal='*'"")GlobalSection-structuur  doel AANWIJZING;  wind;  HWND-knop;  HWND-paneel;  HWND-tekst;   glucr glucr;  FDC-HDC; GRAM;boolean initWindow(intcmdShow);LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, Message UINT, WPARAM wparam, LPARAM lparam);ongeldig Init(HWND wnd);ongeldige weergave();int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpCmd, int nCmdShow)ICC_PROGRESS_CLASSbool initWindow(int cmdShow)  toilet WNDCLASSEX;  ZeroMemory(&wc, sizeof(wc));  wc.cbSize komt overeen met grootte (toilet);  wc.=lpfnwndproc(WNDPROC)WndProc;  wc.lpszClassName is gelijk aan _T("Window Party");  wc.hInstance impliceert toepassing;  wc.hbrAchtergrond betekent (HBRUSH)COLOR_WINDOW;  wc.lpszMenuName is gelijk aan MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1);  Wc.hIcon = LoadIcon(g.app, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON2));  WC.hIconSm proces wc.hIcon;  RegisterClassEx(&wc);  g.wnd = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, Party"), _t("Window Party"), _t("Venster WS_SYSMENULRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, Message UINT, WPARAM wparam, LPARAM lparam){  schakelaar (bericht)  {  WM_CREATE geval:    initialisatie (hwnd);    zal terugkomen DefWindowProc(hwnd, message, wparam, lparam);  Zaak WM_DESTROY:    PostExitMessage(0);    Pauze;  WM_COMMAND instantie:    {      int wmId =JR(wparam);      int wmEvent-methoden HIWORD(wparam);      Schakelaar (idwm)      {      IDM_FILE_CLOSE probleem:        PostExitMessage(0);

  Probleem opgelost! Herstel fouten en versnel uw computer. Download nu.

  Win32 Computer Crash
  Win32 컴퓨터 충돌
  Falha No Computador Win32
  Bloqueo De La Computadora Win32
  Win32-Computerabsturz
  Компьютерный сбой Win32
  Arresto Anomalo Del Computer Win32
  Win32 Datorkrasch
  Awaria Komputera Win32
  Crash De L'ordinateur Win32

  Previous post Различные способы исправления программного обеспечения Blackberry Desktop, связанного с Windows SP2
  Next post Wie Würden Sie Mit Einem Win32-PC-Absturz Umgehen?